Hjem

Alta Sportsskytterklubbs historie

 

Alta Sportskytterklubb ble etablert i 1973 og fikk først navnet "Komsa Pistolklubb".

 

Etter ganske kort tid gikk vi sammen med Alta Skytterlag og fikk da navnet "Alta Skytterlags Pistolklubb".

 

Til å begynne med var det de vanlige pistolprogrammene Standard, Finpistol, Grovpistol, Silhuettpistol og Feltpistol som ble skutt, etterhvert ble dette utvidet til å omfatte også Luftgevær og Svartkrutt,

etter ønske fra medlemmene.

 

Navnet på klubben ble da endret til "Alta Skytterlags Sportskyttergruppe".

 

På årsmøtet i 1991 ble det bestemt at samarbeidet med Alta Skytterlag skulle opphøre, og klubben igjen bli en frittstående klubb. Med dette ble navnet endret til Alta Sportskytterklubb. Etter dette er programmene våre utvidet med Metallsilhuett, Bueskyting og Westernskyting.

 

Hvor oppholder vi oss?

Vi er medlem i disse forbundene

Om Alta Sportsskytterklubb